Mind-Spring

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedings-ondersteuning voor en door vluchtelingen. Het programma wordt sinds 2004 ingezet op asielzoekerscentra (AZC) en vanaf 2018 voert Arq de landelijke coördinatie voor het gehele Mind-Spring aanbod op de AZC.

Asielzoekers komen veelal uit oorlogssituaties en hebben tijdens hun reis veel ontberingen moeten doorstaan. Door deze ervaringen, onzekerheid over de toekomst, het verlies van identiteit en de opvangsituatie in Nederland, lopen ze een verhoogd risico om psychische klachten te ontwikkelen. Tegelijkertijd is bekend dat deze groep een hoge drempel ervaart naar professionele hulpverlening

Mind-Spring is een preventieve interventie dat is gebaseerd op bestaande en beproefde preventieve methoden, die zowel inhoudelijk als qua vorm zijn aangepast aan de behoeften van de doelgroep. Centrale thema’s zijn: stress, depressie en lusteloosheid, trauma, rouw en schuldgevoelens, ontheemding en acculturatie, verlies van verworvenheden in eigen land en de dagelijkse beslommeringen op een asielzoekerscentrum). De deelnemers leren waarom zij deze problemen kunnen hebben en wat zij er zelf aan kunnen doen.

Mind-Spring kenmerkt zich door de inzet Mind-Spring trainers met vluchtelingen achtergrond, die de training samen uitvoeren met samen met een trainer vanuit de regionale GGZ.

De inzet van trainers met een vluchtelingenachtergrond (peer educators) die de vertaalslag in taal en cultuur maken specifiek voor Mind-Spring heeft een belangrijke meerwaarde. Deelnemers ondervinden tevens veel sociale steun vanuit de groep met zelfde culturele achtergrond. De GGZ professional is in staat om direct te reageren bij meer ernstige problematiek en kan bemiddelen naar passende zorg.

Mind-Spring heeft momenteel 4 programma’s:

- Mind-Spring voor volwassenen

- Mind-Spring junior voor kinderen van 8 t/m12 jaar

- Mind-Spring junior voor jongeren van 13 tot 18 jaar

- Mind-Spring opvoedingsondersteuning, dat in combinatie met de kinder- en jongeren groepen wordt uitgevoerd.

Klik hier om naar de pagina te gaan met meer informatie over de verschillende programma’s en de inzetbaarheid van Mind-Spring voor statushouders woonachtig in de gemeente.

Klik hier voor een regio overzicht aanbod preventieve interventies op asielzoekerscentra.

Contact

Arq landelijke coördinatie Mind-Spring
Miranda Dabboubi-Broersen
020 840 46 74 / 06-13 13 6607
m.broersen@arq.org
 

Aanvragen Mind-Spring op een AZC

Een Mind-Spring groep op een AZC kan worden aangevraagd door COA, GZA  of GGD via het volgende aanmeldformulier.

Arq heeft informatiemateriaal beschikbaar over de doelgroep, wie kan profiteren van het aanbod Mind-Spring en is te allen tijde bereid om te adviseren m.b.t. het aanbod van preventieve interventies op een AZC.

Na ontvangst van het aanmeldformulier zal het Arq coördinatieteam Mind-Spring binnen 3-5 werkdagen contact opnemen om de vervolgstappen te bespreken.