Missie

Het ARQ Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psycho-sociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Om dit doel te bereiken richt het kenniscentrum zich specifiek op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies, vroeg signalering van psychische klachten, en het optimaliseren van effectieve curatieve zorg. Onze ruime kennis en ervaring met cultuursensitieve, curatieve behandelmethoden gericht op psychotrauma, delen wij via kennisdisseminatie en deskundigheidsbevordering.