Training 1ste lijns psychische zorg aan vluchtelingen

Deze training is voor huisartsen, POH GGZ en andere zorgprofessionals die posttraumatische klachten willen kunnen herkennen bij vluchtelingen.    

Een aanzienlijk deel van de vluchtelingen en nieuwkomers in Nederland heeft posttraumatische klachten na trauma’s die zijn doorgemaakt voor of tijdens de vlucht of na aankomst in Nederland. Naast de typische intrusieve symptomen zijn er vaak algemene stemmingsklachten, onvoldoende verklaarde somatische problematiek en/of middelengebruik. Deze co-morbide symptomen spelen, naast culturele verschillen, een rol binnen de diagnostiek en behandeling in de 1e lijn. Na een algemene herhaling van PTSS in het algemeen zal er speciale aandacht zijn voor de herkenning en doorverwijzing van vluchtelingen en burgers met een migratie achtergrond met PTSS. Er is ruimte voor interactie en vragen vanuit de deelnemers.

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en Health[e]Foundation slaan de handen ineen en bieden de training ‘1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen en nieuwkomers’ aan.

Deze bestaat uit vier e-learning modules en een workshop om 1e-lijns medewerkers te ondersteunen en achtergrondinformatie en instrumenten te bieden voor het herkennen en interpreteren van posttraumatische klachten bij (voormalige) vluchtelingen en andere niet-westerse patiënten in de eerstelijnspraktijk.  

Doelstellingen 
Na de training:

  • kunnen de deelnemers signalen van psychotrauma (waaronder PTSS) bij (ex-) vluchtelingen herkennen en interpreteren;
  • hebben de deelnemers kennis over culturele factoren op posttraumatische klachten;
  • weten de deelnemers welke verwijsmogelijkheden er zijn en kunnen enkele eerstelijnsinterventies toepassen

Aanmelding
Inschrijven kan tot 27 september 2019 via onderstaande link. Vervolgens sturen wij u de factuur. Indien de betaling is ontvangen, ontvangt u 1 oktober 2019 de link naar de e-learning en de uitnodiging voor de workshop op 5 november 2019

Meer informatie: klik hier.