Subsidie ontvangen voor ontwikkelen training

ZonMw heeft een aanvraag gehonoreerd, waarmee Arq een training gaat ontwikkelen "Cultuursensitief behandelen voor GGz professionals."

Arq Psychotrauma Expert Groep wil middels dit praktijkproject een training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten.  

Het doel is om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. In dit project wordt de ontwikkelde training gegeven aan 30 GGz professionals en wordt de training zodoende getoetst. Het doel van de training is dat door een cultuursensitieve benadering van de getrainde GGz professionals statushouders zich meer begrepen zullen voelen, er sneller een vertrouwensrelatie ontstaat, en therapie een grotere kans van slagen heeft (minder no show, minder uitval, betere behandelresultaten). Middels dit project wordt beoogd dat meer GGz behandelaars deze kennis tot zich nemen en grotere groepen statushouders toegang hebben tot cultuursensitieve GGz behandelaars. 

Mensen met een andere culturele achtergrond kunnen een taboe hebben op het benoemen van psychische problemen. Wel ervaren statushouders diverse klachten, die gerelateerd zijn aan de schokkende gebeurtenissen die zij hebben meegemaakt tijdens de oorlog of tijdens hun vlucht. Statushouders willen gehoord en begrepen worden. Via deze training leren 30 GGz professionals om bij behandeling meer rekening te houden met de belevingswereld van statushouders. Daarbij worden ook culturele en religieuze aspecten meegenomen. Hierdoor ervaart de statushouders meer regie over zijn eigen behandeling. Ook zal bij de behandeling de rol van familie en naasten van de statushouders betrokken worden. 

Er worden 2 ervaringsdeskundigen ingezet. Beide personen zijn Mind-Spring trainers met een vluchtelingenachtergrond. De ervaringsdeskundigen zullen in de ontwikkelingsfase inhoudelijk input leveren op de inhoud van de training. Bij het uitvoeren van de training zal ook een ervaringsdeskundige ingezet worden. 

Meer informatie: Larissa van Beek, l.van.beek@arq.org