Sociale kaart interculturele GGZ

ARQ Kenniscentrum Migratie heeft een landelijke sociale kaart opgesteld. Dit is een landelijk overzicht van interculturele GGZ instellingen en organisaties die maatschappelijke ondersteuning bieden op cultuursensitieve wijze.

ARQ Kenniscentrum Migratie streeft naar optimale psycho-sociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-) asielzoekers en migranten. Om dit doel te bereiken richten wij ons op het verbeteren van de kwaliteit en samenhang van de zorgketen, de inzet van preventieve interventies, vroeg signalering van psychische klachten, en het optimaliseren van effectieve curatieve zorg. Onze ruime kennis en ervaring met cultuursensitieve, curatieve behandelmethoden gericht op psychotrauma, delen wij via kennisdisseminatie en deskundigheidsbevordering.

ARQ Kenniscentrum Migratie krijgt veel vragen vanuit diverse zorgprofessionals in Nederland die asielzoekers en statushouders willen doorverwijzen naar GGZ en/of maatschappelijke ondersteuning die cultuursensitief werken en mogelijk ook in bepaalde talen hulp bieden. Daartoe hebben we een landelijk overzicht gemaakt van interculturele GGZ en maatschappelijke ondersteuning:

SOCIALE KAART (klik op de link).

Organisaties die bij ons bekend zijn, staan vermeld in dit overzicht. De informatie die vermeld staat, is afkomstig van de websites van de betreffende organisaties. Dit overzicht pretendeert niet compleet te zijn. Mocht u een zorgorganisatie kennen die cultuursensitief werkt en nog niet op deze lijst vermeld staat, mailt u dan de naam van de organisatie en de website link naar: kc-migratie@arq.org.

We geven geen oordeel of de genoemde organisaties daadwerkelijk cultuursensitief werken en ook niet over de kwaliteit van zorgverlening die zij bieden. Voor de inhoud en mogelijke wachttijden, verwijzen we naar de websites van de betreffende organisaties.