Projecten

Arq Kenniscentrum Migratie is opgericht om signalen uit de uitvoeringspraktijk over succesfactoren, knelpunten en lacunes in de zorgketen voor vluchtelingen door te vertalen naar oplossingen voor de gehele zorgketen. Het Kenniscentrum beoogt vroegsignalering van psychische klachten te bevorderen en door de kwaliteit en samenhang van de zorgketen te verbeteren. Dit geven we concreet vorm door projecten te ontwikkelen die hieraan bijdragen, in samenwerking met diverse andere partijen in de keten. Klik op onderstaande projecten om te lezen wat deze inhouden:

  • Psychosociale ondersteuning statushouders
  • Ketenaanpak psychotrauma
  • Veerkracht & vertrouwen
  • Vroegsignalering in Den Haag
  • Generieke module diversiteit