Vroegsignalering in Den Haag

Vanwege de huisvesting van ongeveer 3.000 vluchtelingen met verblijfstatus in Den Haag de komende periode is op verzoek van gemeente Den Haag met Arq Psychotrauma Expert Groep/Stichting Centrum ’45, de Parnassia Groep (PG) en De Jutters in kaart gebracht wat nodig is voor een goede psychosociale ondersteuning en vroegsignalering van psychische problematiek bij deze doelgroep.

Vluchtelingen hebben vaak ingrijpende gebeurtenissen meegemaakt of hebben een lange periode van veel stress doorgemaakt. Dit uit zich in diverse problemen die het dagelijks functioneren belemmeren, zoals slaap- en concentratieproblemen, boosheid, angst en depressieve en psychosomatische klachten. Velen kunnen het echter zonder GGZ-hulp redden; zij hebben voldoende veerkracht. Wel is goede opvang, ondersteuning en monitoring van belang om verdere ontwikkeling van (latere) psychische klachten te voorkomen of tijdig te signaleren. Doel van het project is tijdelijke ondersteuning van de regionale hulpverlening en zorgstructuur voor vroegtijdige signalering van psychische problematiek bij vluchtelingen met een verblijfstatus.

Ontwikkeling digitaal screeningsinstrument: MIRROR app

Er is een korte en grofmazige vragenlijst ontwikkeld in de vorm van een web-based app. MIRROR, een screeningsinstrument bij schokkende gebeurtenissen ontwikkeld door Arq Psychotrauma Expert Groep, bestond al. Een projectgroep bestaande uit experts van Arq / Stichting Centrum ’45, de Parnassia Groep (PG) en De Jutters hebben MIRROR aangepast tot een MIRROR Vluchtelingen versie. Het screeningsinstrument signaleert nu bijvoorbeeld een breder spectrum aan klachten dan alleen PTSS.

MIRROR Vluchtelingen is een grof screeningsinstrument om in een vroeg stadium risicofactoren en veerkracht in te schatten bij kinderen en volwassenen die ingrijpende gebeurtenissen meemaken/hebben meegemaakt. Er zijn 3 varianten: een app voor kinderen (4-12 jaar), een app voor jongeren (13-18 jaar) en een app voor volwassen vluchtelingen.

Het is een korte, interactieve en grofmazige vragenlijst in de vorm van een web-based applicatie. De vragenlijst wordt met behulp van intermediairs, en indien nodig met behulp van een tolk, afgenomen. Deze intermediairs hoeven geen zorgprofessionals te zijn, zij krijgen een training in het gebruik van het screeninginstrument en het herkennen van psychosociale problematiek. De geautomatiseerde uitkomst resulteert in een direct advies op maat en indien nodig gerichte toeleiding naar verdere ondersteuning. MIRROR Vluchtelingen is een anonieme screener, dit betekent dat er geen persoonsgegevens ingevuld hoeven te worden.

Training ‘Vroegsignalering’ en gebruik screeningsinstrument voor hulpverleners en zorgprofessionals

In deze training is geoefend met het vroegtijdig leren herkennen van signalen van psychische problematiek bij vluchtelingen. Hierbij zijn ook de regionale doorverwijsmogelijkheden besproken. Daarnaast is er aandacht besteed aan het leren kennen van en leren omgaan met deze complexe doelgroep.

Regionaal Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen

Tevens is er in Den Haag via Parnassia een regionaal Psychosociaal Ondersteuningspunt Vluchtelingen opgezet. GGZ professionals zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar voor consultatie  door  hulpverleners en zorgprofessionals om casuïstiek te bespreken en voor praktisch advies en adequate verwijzing.

Meer informatie staat in deze gebruikersvoorwaarden van MIRROR app vluchtelingen. Indien u interesse heeft in dit digitale screeningsinstrument, bijvoorbeeld om in te zetten t.b.v. vroegsignalering in uw gemeente, dan kunt u contact opnemen met Larissa van Beek via email adres L.van.beek@arq.org