Generieke module diversiteit

Mensen met een migratieachtergrond die kampen met psychische problemen profiteren niet altijd van het zorgaanbod binnen de GGz; zowel voor kinderen en jeugdigen als volwassenen uit deze groep kan de hulpverlening niet optimaal aansluiten bij de zorgbehoeften waardoor behandelingen te weinig effectief zijn.

Gelukkig zijn er veelbelovende aanwijzingen (gebaseerd op recente wetenschappelijke kennis en best practices) dat sensitiviteit voor de culturele diversiteit op zowel behandel- als organisatieniveau kan leiden tot betere resultaten. Om deze kennis en kunde te bundelen en voor zorgprofessionals beschikbaar te maken, is in januari 2015 de ontwikkeling van een kwaliteitsstandaard, de zogenaamde Generieke Module Diversiteit, gestart. Het betreft een samenwerking tussen GGz-organisaties, universiteiten, kennis- en expertisecentra en beroepsverenigingen binnen zowel de sector jeugd- als volwassenenzorg. De coördinatie van de Module is in handen van Verwey Jonker Instituut, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie en ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum. De Module is 27 september 2018 opgeleverd en zal leiden tot optimalisering van de zorg in alle fasen van de keten voor een breed scala aan stoornissen (stemming, angst- en psychotische stoornissen). De inhoud van de Generieke Module Diversiteit is hier te lezen: 

https://www.ggzstandaarden.nl/generieke-modules/diversiteit

Meer informatie: Jeroen Knipscheer, j.knipscheer@centrum45.nl