Meergezinsgroepen

Meergezinsgroepen (MGG) zijn gestructureerde bijeenkomsten voor gezinnen die gevlucht zijn en in Nederland wonen, in een AZC of gezinslocatie of in een gemeente.

In de bijeenkomsten wordt gebruik gemaakt van de aanwezigheid van lotgenoten (andere gezinnen en kinderen) om (h)erkenning, ondersteuning en sociale netwerken te bewerkstelligen. Het is een combinatie van gezins- en groepsaanpak. De aanpak is gebaseerd op de gezinsgerichte methode waarmee het jeugd- en gezinsteam van Centrum ´45 al jaren werkt (Multifamily groups).

Zeer variërende activiteiten worden ingezet, zodat de MGG geschikt is voor kinderen van verschillende leeftijden (0-5, 6-12 en 13-18 jaar) en volwassenen. Voorbeelden zijn: ijs-brekende spelletjes, rollenspel, creatieve of ontspannings- opdrachten. Deelname brengt nieuwe ervaring, erkenning en herkenning met zich mee.

Gezinsgroepen bestaan uit:

– Training van professionals

Allereerst bieden wij een training in de MGG aan professionals die rond gezinnen op een opvanglocatie en in een gemeente werken (COA, onderwijs, JGT, CJG, GGD). Bij deze training wordt tenminste één maar worden bij voorkeur meerdere cultural mediators betrokken. Behalve dat zij de benodigde talen beheersen, vervullen zij ook een brugfunctie tussen culturen. De training is op het AZC of in de gemeente, op locatie. Daarnaast zijn er mogelijkheden voor supervisie, indien gewenst.

– Meergezinsgroepen

MGG is een in tijd en aantal sessies gelimiteerd programma: vijf sessies, met optioneel een afsluitende bijeenkomst.

Duur: 5-6 bijeenkomsten, start met een informatie bijeenkomst voor ouders.

Leeftijd: Alle kinderen die leven onder één dak met hun ouder(s) kunnen meekomen. Afhankelijk van de leeftijden worden subgroepen gemaakt. Het programma wordt aangepast aan gezinnen met kinderen in onderscheiden leeftijdsgroepen: 0-5, 6-12 en 13-18 jaar.

Het ervaren van plezier en de groei van hoop en vertrouwen is belangrijk.

Voor wie is MGG geschikt?

Voor alle gezinnen of ouder-kind koppels die verblijven op een AZC of gezinslocatie, of zich hebben gevestigd in een Nederlandse gemeente en - al dan niet tijdelijk- een verblijfsvergunning hebben. 

Wat wordt bereikt met MGG?

  • Ouders hebben zicht op de invloed van stress op het eigen handelen, de sfeer in het gezin en de relatie met andere gezinsleden.

  • Ouders kunnen deze stress beter hanteren, en hun kinderen ertegen beschermen.

  • Verbetering van onderlinge relaties: meer steun, vertrouwen en tevredenheid.

  • Vertrouwen in het eigen vermogen om problemen op te lossen.

  • Bouwen aan een sociaal netwerk ter bevordering van onderlinge hulp, adviezen en steun.

Gezinsgroepen voor statushouders

De gezinsgroepen voor kinderen en ouders kunnen in gemeenten ingezet worden om statushouders in de cruciale eerste fase na vestiging te ondersteunen. Gezinnen die nieuwkomers zijn in de gemeente raken bekend met lokale structuren, en vice versa: gemeentelijke instanties, zoals CJG, JGT, school en gemeente raken bekend met deze gezinnen. ARQ werkt ook hier samen met regionale GGZ, zodat korte lijnen met regionale GGZ gewaarborgd zijn, indien verwijzing noodzakelijk blijkt.

Meergezinsgroepen is in de gemeente Alphen aan de Rijn uitgevoerd voor ene groep Syrische statushouders en een groep Eritrese statushouders. Lees hier 2 krantenartikelen over de ervaringen in Alphen aan de Rijn:

Leidsch Dagblad: 'Bijna alles is hier anders'

Volkskrant: 'Veerkracht vinden na de vlucht'

Contactpersonen

Trudy Mooren, coördinator programma Jeugd, gezin en psychotrauma

t.mooren@centrum45.nl

Larissa van Beek, coordinator ARQ Kenniscentrum Migratie
l.van.beek@arq.org