Preventie

Ons uitgangspunt is preventie waar mogelijk en zorg waar nodig. Verergering van psychische klachten bij vluchtelingen kan worden voorkomen met  goede eerste opvang en begeleiding en preventieve interventies. Hierbij is van belang dat ernstige psychische problematiek tijdig wordt opgemerkt en dat adequaat wordt verwezen naar een GGZ-instelling. Tijdens een GGZ behandeling draagt stabiliteit van huisvesting, toekomstperspectief en maatschappelijke begeleiding bij aan het resultaat van de behandeling. ARQ investeert in het inventariseren en doorontwikkelen van preventieve interventies, samen met diverse samenwerkingspartners, waaronder Pharos en MCA. Tevens zijn er cultuursensitieve preventieve interventies die vanuit de zorgpartners die onder ARQ vallen, aangeboden worden.