Uitgelicht

23 October 2018

Arq Kenniscentrum Migratie start samen met de gemeente Dordrecht een vierjarig project met als doel de psychosociale hulp aan statushouders in gemeenten te verbeteren.

27 September 2018

De Generieke Module Diversiteit is gepubliceerd. Deze generieke module richt zich op het omgaan met diversiteit in de geestelijke gezondheidszorg. 

20 augustus 2018

Arq Academy en Health[e]Foundation slaan de handen ineen en bieden de training ‘1e-lijns psychische zorg (ex-)vluchtelingen’ aan, speciaal voor huisartsen en POH GGZ

12 juni 2018

COA, GZA en GGD hebben in juni een nieuwsbericht verspreid over de preventieve GGZ-interventies die worden ingezet op AZC's.

28 mei 2018

Gisteravond was Arq Kenniscentrum Migratie op het NOS journaal om te benadrukken dat psychische hulpverlening aan statushouders in gemeenten aandacht nodig heeft.

2 januari 2018

In 2016 heeft Arq Psychotrauma Expertgroep in opdracht van ZonMw een inventarisatie psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen uitgevoerd, waarbij de uitkomsten in het rapport “Veerkracht en vertrouwen” staan beschreven (mei 2016).

16 juni 2017

Gisteravond, donderdag 15 juni jl., ontving Jeroen Knipscheer, senior onderzoeker en psychotherapeut bij Arq Psychotrauma Expert Groep, de Sinbad-onderscheiding van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze erkenning van zijn werk met betrekking tot diversiteit en interculturele psychologie valt samen met de oprichting van het Arq Kenniscentrum Migratie, waar Jeroen Knipscheer een belangrijke bijdrage aan levert.

13 juni 2017

Het project ‘Preventieve Ketenaanpak Psychotrauma’ beoogt om het bevorderen van vroegsignalering van psychische klachten bij asielzoekers, en continuïteit in zorg, huisvesting en begeleiding naar een toekomst in Nederland of elders te bewerkstelligen.

8 juni 2017

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een vluchtelingenachtergrond en een trainer vanuit de regionale GGZ. Het programma wordt sinds 2004 ingezet op asielzoekerscentra (AZC).