Uitgelicht

18 mei 2022

Handreiking voor docenten die kinderen met een vluchtachtrgrond in de klas hebben. Deze handreiking geeft praktische informatie en tips om deze leerlingen te begeleiden op school.

19 april 2022

Handreiking met informatie over psychische hulp aan vluchtelingen uit (regio) Oekraine die nu in Nederland verblijven. Deze handreiking is samengesteld door de partners die verbonden zijn aan de klankbordgroep Vluchtelingen & Asielzoekers (V&A), waarin onder meer diverse gespecialiseerde GGZ instellingen zitten die traumazorg leveren aan vluchtelingen en asielzoekers.

20 October 2021

ARQ en Pharos hebben een nieuwe uitgave gemaakt met een overzicht van preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen.

8 September 2021

ARQ Kenniscentrum Migratie heeft een nieuwe versie van de landelijke sociale kaart met cultuursensitieve GGZ en WMO ontwikkeld.

8 juli 2021

Per 1 januari 2022 gaat de nieuwe wet inburgering in, en dit biedt gemeenten een goede gelegenheid om meer aandacht te geven aan de mentale gezondheid van statushouders.

8 april 2020

ARQ heeft samen met Parnassia Groep en Pharos een handreiking ontwikkeld gericht op psychosociale ondersteuning aan migranten, vluchtelingen en asielzoekers tijdens de corona-pandemie.

8 October 2019

 In juni 2019 heeft ARQ Kenniscentrum Migratie het project Mind-Spring 13+ afgerond. Het project heeft ruim twee jaar gelopen en werd grotendeels gefinancierd door stichting Kinderpostzegels. 

28 mei 2018

Gisteravond was ARQ Kenniscentrum Migratie op het NOS journaal om te benadrukken dat psychische hulpverlening aan statushouders in gemeenten aandacht nodig heeft.

2 januari 2018

In 2016 heeft Arq Psychotrauma Expertgroep in opdracht van ZonMw een inventarisatie psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen uitgevoerd, waarbij de uitkomsten in het rapport “Veerkracht en vertrouwen” staan beschreven (mei 2016).

16 juni 2017

Gisteravond, donderdag 15 juni jl., ontving Jeroen Knipscheer, senior onderzoeker en psychotherapeut bij Arq Psychotrauma Expert Groep, de Sinbad-onderscheiding van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze erkenning van zijn werk met betrekking tot diversiteit en interculturele psychologie valt samen met de oprichting van het Arq Kenniscentrum Migratie, waar Jeroen Knipscheer een belangrijke bijdrage aan levert.

13 juni 2017

ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum wil middels dit praktijkproject een "blended learning" training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. Zodat meer GGz professionals op cultuursensitieve wijze statushouders zullen behandelen. 

8 juni 2017

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een vluchtelingenachtergrond en een trainer vanuit de regionale GGZ.