Uitgelicht

29 juli 2019

Deze training is voor huisartsen, POH GGZ en andere zorgprofessionals die posttraumatische klachten willen kunnen herkennen bij vluchtelingen.    

8 januari 2019

ZonMw heeft een aanvraag gehonoreerd, waarmee Arq een training gaat ontwikkelen "Cultuursensitief behandelen voor GGz professionals."

23 October 2018

Arq Kenniscentrum Migratie start samen met de gemeente Dordrecht een vierjarig project met als doel de psychosociale hulp aan statushouders in gemeenten te verbeteren.

12 juni 2018

COA, GZA en GGD hebben in juni een nieuwsbericht verspreid over de preventieve GGZ-interventies die worden ingezet op AZC's.

28 mei 2018

Gisteravond was Arq Kenniscentrum Migratie op het NOS journaal om te benadrukken dat psychische hulpverlening aan statushouders in gemeenten aandacht nodig heeft.

2 januari 2018

In 2016 heeft Arq Psychotrauma Expertgroep in opdracht van ZonMw een inventarisatie psychosociale zorg in Nederland aan vluchtelingen uitgevoerd, waarbij de uitkomsten in het rapport “Veerkracht en vertrouwen” staan beschreven (mei 2016).

16 juni 2017

Gisteravond, donderdag 15 juni jl., ontving Jeroen Knipscheer, senior onderzoeker en psychotherapeut bij Arq Psychotrauma Expert Groep, de Sinbad-onderscheiding van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Deze erkenning van zijn werk met betrekking tot diversiteit en interculturele psychologie valt samen met de oprichting van het Arq Kenniscentrum Migratie, waar Jeroen Knipscheer een belangrijke bijdrage aan levert.

13 juni 2017

Arq Psychotrauma Expert Groep wil middels dit praktijkproject een "blended learning" training ontwikkelen gericht op GGz professionals, waarbij zij handvatten aangereikt krijgen om de slagingskans van de therapie aan statushouders te vergroten. Het doel is om een training “cultuursensitief behandelen” te ontwikkelen, gebruik makend van ervaringsdeskundigen. Zodat meer GGz professionals op cultuursensitieve wijze statushouders zullen behandelen. 

8 juni 2017

Mind-Spring is een preventieve groepsinterventie van psycho-educatie en opvoedingsondersteuning voor en door vluchtelingen. Mind-Spring kenmerkt zich door de samenwerking tussen een trainer met een vluchtelingenachtergrond en een trainer vanuit de regionale GGZ. Het programma wordt sinds 2004 ingezet op asielzoekerscentra (AZC).