Larissa van Beek

Coördinator ARQ Kenniscentrum Migratie 

Larissa van Beek is antropologe en organisatiekundige, zij studeerde Cultuur, Organisatie en Management aan de Vrije Universiteit. Na haar studie heeft zij bij adviesbureaus als adviseur gewerkt op het gebied van diverse multiculturele vraagstukken in opdracht van overheden en organisaties. Zij heeft o.a. advies gegeven om de positionering van De Bascule (academisch centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie) als multiculturele werkgever te verbeteren. De nadruk lag hierbij op het stimuleren van de toestroom van personeel met cultureel diverse achtergronden. Tevens heeft zij een onderzoek gedaan bij VluchtelingenWerk naar de ervaringen van asielzoekers over de 48 uursprocedure. Larissa heeft veel empowerment en talentontwikkeling trajecten begeleid voor migranten, met name jongeren en vrouwen. 

In haar laatste baan bij New Dutch Connections signaleerde zij hoe noodzakelijk psychosociale hulpverlening aan asielzoekers en vluchtelingen is, die de partners van ARQ bieden. Larissa was bij NDC verantwoordelijk voor de Toekomstacademie, een empowerment programma voor jonge (15-30 jaar) (ex)asielzoekers en vluchtelingen. 

Larissa werkt als coördinator bij ARQ Kenniscentrum Migratie. Zij volgt ontwikkelingen op het  terrein van psychosociale hulpverlening en de doelgroepen, waarbij zij deze ontwikkelingen analyseert en vertaalt naar aangepast beleid, nieuwe projecten en plannen voor het kenniscentrum. Zij is verantwoordelijk voor het onderhouden en uitbreiden van het netwerk binnen en buiten de organisatie.

Larissa coördineert enkele projecten zoals de inventarisatie preventieve interventies, het project psychosociale ondersteuning aan statushouders in Dordrecht en Haarlem, de opdracht van ZonMw rondom rapport Veerkracht & vertrouwen, het ontwikkelen van de training cultuursensitief behandelen en vroegsignalering in Den Haag (Mirror App). 

Larissa is bereikbaar via:

Kantoor: 020 - 840 76 74 
Mobiel: 06 - 83 44 03 68
E-mail: L.van.beek@arq.org