Over ons

ARQ Kenniscentrum Migratie bundelt de kennis en expertise van ARQ partners voor optimale psychosociale ondersteuning van vluchtelingen, (ex-)asielzoekers en migranten.

Het uitgangspunt is preventie waar mogelijk en zorg waar nodig. Verergering van psychische klachten bij vluchtelingen kan worden voorkomen met  goede eerste opvang en begeleiding en preventieve interventies. Hierbij is van belang dat ernstige psychische problematiek tijdig wordt opgemerkt en dat adequaat wordt verwezen naar GGZ. Tijdens een GGZ behandeling draagt stabiliteit van huisvesting, toekomstperspectief en maatschappelijke begeleiding bij aan het resultaat van de behandeling. Het kenniscentrum initieert projecten om de samenwerking in de zorgketen optimaliseren, de kwaliteit van psychosociale ondersteuning te verbeteren en  om de continuïteit van zorg en begeleiding voor de doelgroepen te bevorderen. ARQ Kenniscentrum Migratie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan overheden.