Nieuwsbericht van COA GZA en GGD

COA, GZA en GGD hebben in juni een nieuwsbericht verspreid over de preventieve GGZ-interventies die worden ingezet op AZC's.

Bewoners van alle leeftijden (4+) met stressklachten, stemmingsklachten, angstklachten en slaapproblemen kunnen veel baat hebben bij preventieve groepsinterventies die landelijk beschikbaar zijn voor alle AZC╩╝s. In vier tot maximaal acht bijeenkomsten wordt aan deelnemers op een interactieve manier informatie gegeven over stress/spanning, stemming/piekeren, angst/nachtmerries, slaapproblemen, trauma en rouw. Vervolgens wordt hen geleerd wat zij zélf kunnen doen om de klachten te verminderen. Vroegtijdig starten met deze preventieve interventies kan ontwikkeling van grotere psychische problematiek voorkomen. Tijdens de bijeenkomsten wordt bovendien actief gesignaleerd welke bewoners aanvullende zorg nodig hebben. Zij worden naar GZA of GGD (jeugd) verwezen voor verdere hulp. Voor kinderen en pubers worden de interventies passend bij hun leeftijd aangeboden. Dat betekent dat er meer spelenderwijs en via een creatieve of interactieve insteek wordt gewerkt.

Lees hier het hele nieuwsbericht.