Nieuwe gids met preventieve interventies voor vluchtelingen

ARQ en Pharos hebben een nieuwe uitgave gemaakt met een overzicht van preventieve interventies voor het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen.

Deze gids met een overzicht van 28 preventieve groepsinterventies gericht op het versterken van de psychische gezondheid en veerkracht van vluchtelingen is een hernieuwde uitgave van de eerste editie uit 2018. Deze herziening komt uit vlak voor het in werking treden van de nieuwe Wet inburgering 2021. Deze nieuwe wet geeft de uitvoerders in de gemeente meer mogelijkheden om persoonsgericht en preventief te werk te gaan, ook als het gaat om de psychische gezondheid. De groepsinterventies in deze gids helpen gemeenten en betrokken organisaties om daar verder invulling aan te geven. Dit helpt hopelijk partijen om de keuze te maken om te komen tot de inzet van deze interventies. 

Download hier de nieuwe gids.