Informatie en publicaties

Hier plaatsen wij informatie en publicaties die vanuit de ARQ partners ontwikkeld zijn en te maken hebben met psychosociale ondersteuning aan (ex)asielzoekers, vluchtelingen en migranten.

Daarnaast plaatsen we hier links naar andere websites, waar relevante rapporten en informatie beschikbaar gesteld wordt.

Publicaties van ARQ:

Links naar relevante projecten van zorgpartners van ARQ:

  • Equator Foundation heeft een empowerment module voor asielzoekers en slachtoffers van mensenhandel, genaamd 7ROSES.
  • ARQ en Nidos voeren gezamenlijk het Veerkracht project uit. Onderdeel hiervan is dat er gezamenlijk een kenniscentrum Eritrese alleenstaande minderjarige vreemdelingen is opgezet dat tot doel om vragen over de achtergrond en de begeleiding van Eritrese amv’s te beantwoorden. Op deze website staan veel notities met achtergrond informatie over deze doelgroep gepubliceerd.

Links naar andere websites:

Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie: het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie is een dossier over de beste zorg aan vluchtelingenkinderen gestart

Kennisplatform Integratie & Samenleving: dit platform heeft een dossier over vluchtelingen met meerdere interessante artikelen. (Bijv. artikel over integratiekansen voor Eritrese vluchtelingen in Nederland.)

Pharos: expertisecentrum gezondheidsverschillen. Met een uitgebreid dossier over asielzoekers en vluchtelingen, waar veel nuttige factsheets staan.

Pharos Leerplatform: online gratis leerplatform dat in het kader van het Kennisdelingsprogramma Gezondheid Statushouders is ontwikkeld. Hier is de gratis cursus ‘Werken met mensen met een vluchtelingenachtergrond’ beschikbaar.

VNG OTAV: Startpagina Asielzoekers en Vergunninghouders van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten: een website van de VNG met praktische informatie voor gemeentelijk beleid rondom asielzoekers en statushouders.

Sociaal en Cultureel Planbureau: zij hebben in 2018 twee onderzoeken gedaan onder Syrische en Eritrese statushouders. 

Health (E) Foundation: zij hebben een e-learning ontwikkeld voor huisartsen en POH GGZ. Deze cursus is ter bevordering van kennis en vaardigheden rondom de gezondheidszorg voor vluchtelingen. Aandacht voor het adequaat begeleiden, herkennen, behandelen en verwijzen bij gezondheids-problemen van en risico's voor vluchtelingen/statushouders. meer info, klik hier.

Huisarts-migrant: Voor huisartsen (met o.a. voorlichtingsmateriaal in meerdere talen).

Generieke module diversiteit: module diversiteit: gratis deskundigheidsbevordering, in deze module voor GGZ professionals staat veel informatie hoe je cultuursensitief kunt werken.

Psychotraumanet: de portal met informatie op het gebied van psychosociale (na)zorg bij schokkende gebeurtenissen bevat ook informatie met betrekking tot asielzoekers, vluchtelingen en diversiteit

Rake Vragen: Een posttraumatische stressstoornis bij kinderen wordt niet altijd opgemerkt, met alle gevolgen van dien. Rake Vragen helpt hulpverleners bij het stellen van de juiste vragen als het gaat over trauma's en de mogelijke gevolgen

European Journal of Psychotraumatology: de website bevat relevante wetenschappelijke artikelen over vluchtelingen

Zorg voor asielzoekers: In de Regeling Medische zorg Asielzoekers (RMA) is de zorg omschreven waar asielzoekers aanspraak op kunnen maken.

Huisvesting vergunninghouders: van vluchteling naar buurtgenoot,  website Opnieuw Thuis

Vluchtelingenwerk Nederland: feiten en cijfers: de website van Vluchtelingenwerk Nederland waar de feiten en cijfers over vluchtelingen op een rij zijn gezet

VU over actueel migratierecht: met een handig woordenboek waarin termen die vaak voorkomen in vreemdelingenketen, makkelijk worden uitgelegd.

Websites in meerdere talen voor vluchtelingen:

Care for refugees: website met gratis online ademhalings-en ontspanningsoefeningen in 10 verschillende talen voor asielzoekers en vluchtelingen en ter ondersteuning voor hulpverleners die met deze doelgroepen werken.

Pharos: Voorlichtingsmateriaal voor vluchtelingen in diverse talen.

Eritreeërs Gezond: Voor vragen over gezondheid in eigen taal.

Syriërs Gezond: voor vragen over gezondheid in eigen taal.   

Steppingstones 4 refugees: platform dat vluchtelingen en werkgevers en ondersteunende organisaties verbindt. Met een lijst met zelforganisaties. In het Nderlands, Engels en Arabisch.  

Digitaal platform Rode Kruis: Rode Kruis heeft een speciaal platform voor ongedocumenteerde migranten en andere nieuwkomers. Hierop lezen ze bijvoorbeeld waar ze terecht kunnen voor onderdak, een dokter of juridische hulp. Ook vinden ze informatie over het coronavirus en vaccinaties.  

Whatsapp hulplijn: Migranten die ondanks het informatieplatform nog vragen hebben, kunnen terecht bij de speciale WhatsApp-Hulplijn van het Rode Kruis. Die is beschikbaar in het Arabisch, Turks, Tamazight, Portugees, Pools en Chinees.

CAS Helpdesk: De Corona Helpdesk helpt statushouders met alle aan het Corona virus gerelateerde vragen. Dit kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over gezondheid, gezin, crisismaatregelen, (thuis) onderwijs of werk en inkomen. Beschikbaar in het Arabisch en Tigrinya. 

Zanzu: een website van Rutgers met informatie over seksuele gezondheid in 16 talen