Kennisdeling

Als kenniscentrum is het onze ambitie om de bestaande kennis over psychosociale ondersteuning aan (ex)asielzoekers, vluchtelingen en migranten te delen. Juist nu grote groepen Syriërs en Eritreeërs een vergunning hebben gekregen om (in ieder geval 5 jaar) in Nederland te blijven, krijgen ook veel lokale organisaties binnen gemeenten meer te maken met burgers die gevlucht zijn uit een land waar oorlog en geweld heerst, waardoor zij mogelijk psychische problemen ervaren die de integratie en participatie in Nederland in de weg staan. We delen graag onze kennis, zodat vroegtijdig psychische problemen gesignaleerd en verholpen worden.

In de linker kolom kunt u klikken op:

  • Informatie en publicaties
  • Opleiding en trainingen