Dordrecht en Arq werken samen aan betere hulpverlening statushouders

Arq Kenniscentrum Migratie start samen met de gemeente Dordrecht een vierjarig project met als doel de psychosociale hulp aan statushouders in gemeenten te verbeteren.

Het signaleren van psychische klachten bij statushouders en het verwijzen naar passende zorg is al jaren een erkend probleem voor gemeenten en de GGZ-keten. Doel van het project is om een goede psychosociale zorgstructuur voor statushouders neer te zetten in gemeenten. 

In de periode tussen 2015 en 2018 heeft Dordrecht 807 nieuwe statushouders huisvesting geboden. Peter Heijkoop, wethouder van Dordrecht, zegt: “Wij weten dat er bij deze groep burgers een grotere kans is op mismatch tussen hulpvraag en hulpaanbod. Dit onderzoek kan leiden tot een betere match en daar worde wij, burgers en professionals, allemaal beter van.”  

Door het proactief delen van de projectresultaten met andere gemeenten en het opstellen van richtlijnen uit de praktijk is het mogelijk om te werken aan een goede psychosociale zorgstructuur voor statushouders in heel Nederland. Geïnteresseerde gemeenten worden expliciet uitgenodigd om deel te nemen, want elk jaar wordt het project uitgebreid met twee gemeenten.  

Statushouders zijn over het algemeen zeer veerkrachtig maar door de ervaringen in het land van herkomst, de reis en de vaak nog onzekere nieuwe situatie hebben ze wel een verhoogde kans op het ontwikkelen van psychische klachten. Ze kunnen goed geholpen worden wanneer ze snel de juiste ondersteuning krijgen. Psychosociale hulp speelt een belangrijke rol bij de vroegsignalering van ernstigere problematiek. Het versterkt de veerkracht waardoor statushouders beter in staat zijn om problemen zelf op te lossen. Al deze factoren zorgen ervoor dat het integreren en participeren in de samenleving op een positieve manier beïnvloed wordt. 

Het project is tot stand gekomen dankzij een donatie van het Gieskes-Strijbis Fonds.  

Lees hier meer over het project: 

Meer informatie: Larissa van Beek, l.van.beek@arq.org