Consultatie en advies

De partners in ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum bundelen hun kennis en expertise om het bestaande vangnet van opvang, begeleiding en zorg voor vluchtelingen te ondersteunen. Hulporganisaties, gemeentes, scholen, GGD-en, zorgverleners en andere professionals kunnen bij ons terecht voor consultatie en advies.

Voor consultatie en advies kunt u terecht bij vragen over onder andere:

  • Jeugd en gezin; zoals voor vragen met betrekking tot vluchteling kinderen en families op uw school of in uw huisartsen praktijk.
  • Screening; het signaleren van symptomen van traumatische stress, zoals Posttraumatische Stressstoornis (PTSS).
  • Zorgkaart; voor vragen over welke vormen van (psychosociale) zorg nodig is en of er aanvullende zorg nodig is op de reguliere zorg.
  • Interculturele communicatie; voor vragen over de verschillende culturele achtergronden van de vluchtelingen en welke effecten deze kunnen hebben op hun opvang.
  • Preventie; of er bepaalde methodieken op korte termijn ingezet kunnen worden om psychosociale problemen op langere termijn te voorkomen.
  • Maatschappelijke onrust; voor vragen over de balans tussen goede opvang voor de vluchtelingen en de belangen van inwoners van gemeentes.

Indien u een complexe casuïstiek vraag heeft, kunt u uw vraag het beste via e-mail stellen. Wij kunnen uw vraag dan doorsturen naar de juiste expert die kennis en ervaring heeft specifiek gericht op uw vraag. Dit zijn veelal behandelaren die vanwege hun werk niet continue telefonisch bereikbaar zijn.

Contact:

T: 020-840 76 74
E: kc-migratie@arq.org

Bereikbaar van maandag tot en met donderdag tussen 09.00 – 17.00 uur